Posted in Աշխատակարգ

Աշխատակարգ․17․01․22-21․01․22

ԲՆագիտական փորձեր

Հետաքրքիր է և անհրաժեշտ է իմանալ

 Անիմացիոն ֆիլմերի դիտում

Ծիսական, ազգային,բակային խաղեր

Հունվարի 17, երկուշաբթի

13:35 — 14:00 — Ճամբարականների դիմավորում,հանգստի ժամ

14:00 -14:30 — ճաշ

14:45 — 15:15- “Բառախաղ”ուսումնական նախագիծ

15:15 — 16:00 — նկարչություն

16:00 — 16:30 — Անիմացիոն ֆիլմերի դիտում

16:30 -17:00 —դասասենյակի դասավորում,ճամբարականների ճանապարհում:

Հունվարի 18, երեքշաբթի

13:35 — 14:00 — Ճամբարականների դիմավորում,հանգստի ժամ

14:00 -14:30 — ճաշ

14:45 — 15:15 

ԲՆագիտական փորձեր

15:15 — 16:00տեխնոլոգիա

16:00 — 16:30 Ծիսական, ազգային,բակային խաղեր

16:30 -17:00 —դասասենյակի դասավորում,ճամբարականների ճանապարհում:

Հունվարի 19, չորեքշաբթի

13:35 — 14:00 — Ճամբարականների դիմավորում,հանգստի ժամ

14:00 -14:30 — ճաշ

14:45 — 15:15 —Հետաքրքիր է և անհրաժեշտ է իմանալ

15:15 — 16:00  —Հեքիաթի ընթերցում

16:00 — 16:30 — նկարչություն

16:30 -17:00 —դասասենյակի դասավորում,ճամբարականների ճանապարհում:

Հունվարի 20, հինգշաբթի

13:35 — 14:00 — Ճամբարականների դիմավորում,հանգստի ժամ

14:00 -14:30 —ճաշ

14:45 — 15:15   —Հեքիաթի ընթերցում

15:15 — 16:00 —“Էստաֆետային խաղեր” ուսումնական նախագիծ

16:00 — 16:30 —  տեխնոլոգիա

16:30 -17:00 —դասասենյակի դասավորում,ճամբարականների ճանապարհում:

Հունվարի 21, ուրբաթ

13:35 — 14:00 — Ճամբարականների դիմավորում,հանգստի ժամ

14:00 -14:30 — ճաշ

14:45 — 15:15 —Ծիսական,ազգային,բակային խաղեր

15:15  Անիմացիոն ֆիլմերի դիտում 

15:30-16:00Բառախաղ”ուսումնական նախագիծ

16:30 -17:00 —դասասենյակի դասավորում,ճամբարականների

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s